Преподавателска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” на гл. ас. д-р Красимира Георгиева в гр. Пескара, Италия


В рамките на преподавателска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+”, гл. ас. д-р Красимира Георгиева, в.и.д. ръководител на катедра “Социални и правни науки” в Технически университет – Варна, осъществи работна среща с г-жа Надежда Славова, председател на българо-италианската асоциация “Българи в Абруцо” (Associazione Italo-Bulgara in Abruzzo), гр. Пескара, Италия.

По време на мобилността си в град Пескара (14 -18 февруари 2024), гл.ас.д-р Георгиева посети българското неделно училище “БулгаринА”, с директор г-жа Силвия Георгиева, присъства на театрален спектакъл “Апостолът в премеждие”, по повод 151 години от гибелта на Васил Левски, участва в беседи, като представи възможностите за продължаване на образованието на децата в българските висши училища и по-специално в Технически университет – Варна.

Целите на асоциацията “Българи в Абруцо” (Associazione Italo-Bulgara in Abruzzo) в град Пескара включват подпомагане интеграцията на българската общност в италианското общество, насърчаване на културни и образователни инициативи сред българите в региона, както и укрепване на връзките между българите, които живеят в Абруцо. В момента към тази асоциация осъществява мобилност с цел практика студентката от катедра „Социални и правни науки” в Технически университет – Варна – Сирма Казакова.