По време на седмицата на мобилност на персонала в Bremen University of Applied Sciences, Бремен, Германия, април 2019