Посещение на колеги от Катедра “ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” в Политехнически Институт в гр. Коимбра, Португалия


През месец ноември 2022, колеги от Катедра “ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” посетиха Политехническия Институт в гр. Коимбра, Португалия в рамките на програма ЕРАЗЪМ+.
Запознаха се с методите на работа, с техническата база, със студентите и преподавателите в Катедрата по химическо и биологично инженерство. Проведени бяха няколко срещи и дискусии, обмениха опит относно нови методи за инженерни графики и развитие на техническата документация, създадоха предпоставки за едно ползотворно бъдещо сътрудничество между Политехническия Институт в гр. Коимбра и Техническия Университет във Варна.