Полският колега – Ireneusz Kaczmar Ph.D. Eng., Institute of Technical Sciences, The East European State University in Przemyśl, Poland, на посещение при ръководителя на катедра КНТ – доц. д-р инж. Христо Вълчанов – декември 2019 г.


Полският колега – Ireneusz Kaczmar Ph.D. Eng., Institute of Technical Sciences, The East European State University in Przemyśl, Poland, на посещение при ръководителя на катедра КНТ – доц. д-р инж. Христо Вълчанов – декември 2019 г.