На посещение в Еразъм офиса на Mediteranean Institute of Management, Никозия, Кипър, сепрември 2019