На откриването на седмицата на мобилност на персонала в Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия, юни 2019


На откриването на седмицата на мобилност на персонала в Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия, юни 2019