Мобилност на персонала с цел обучение по програма Еразъм+ в İstanbul Topkapı University


През месец март, 2024 година, инж. Сергей Димитров – ръководител на Център за академична мобилност и колеги от различни административни структури на ТУ – Варна осъществиха мобилност с цел обучение по програма Еразъм+  в İstanbul Topkapı University, Турция.

По време на проведената мобилност те имаха възможността да обменят знания, добри професионални практики и мултикултурни ценности. Обсъдени бяха  потенциални възможности за разширяване на междуинституционалните отношения между ТУ-Варна и İstanbul Topkapı University .