Еразъм студенти на посещение


Еразъм студенти в района на пристанището в гр. Балчик, октомври 2019

Еразъм студенти на посещение в батаническата градина в гр. Балчик, октомври 2019