Анелия Христоскова – Еразъм+ практика в Atos International, Испания


Анелия Христоскова, магистър, Индустриален мениджмънт – за Еразъм+ практиката в Atos International, Испания

“Накратко, бих описала тази възможност като бързия влак на успеха, тъй като начина, по който човек се откъсва от средата си и трябва да създаде нова, развива много уменията за адаптация, води до вземане на оптимални решения и подготвя за сблъсъка с реалността, в която всичко зависи от теб”