Презентация на ESN-Варна пред Еразъм+ студенти


Студентите по програма Еразъм+ през летен семестър на учебната 2023/2024 година бяха приветствани с добре дошли от студентската oрганизация ESN (Erasmus Student Network).

Erasmus Student Network е най-голямата студентска организация в Европа, която се грижи за Еразъм студентите – от пристигането им в страната и ориентиране в града, в който ще прекарат своята мобилност, през организирането на различни събития и екскурзии.

Пред Еразъм+ студентите бяха представени разнообразна гама от предстоящи събития и инициативи, с цел по-бързо приобщаване към новата среда, създаване на приятелства и културен обмен.

Благодарим на ESN-Варна за подкрепата и съдействието!