CTAРТИРА ПРОЕКТ ПО КА 107, ПРОГРАМА ERASMUS+


Технически университет – Варна разширява своето участие по програма Еразмус+  чрез Договора за международна кредитна мобилност № 2020-1-BG01-KA107-078279,  ключова дейност 107 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“, IPA Западни Балкани, Албания, програма Еразмус+.

Предметът на Договора е мобилност на студенти и преподаватели от ТУ – Варна и два университета в Тирана, Албания: University of Vlora “Ismail Qemali” и European University of Tirana.

В рамките на договора се осъществяват общо 14 мобилности на студенти и преподаватели, както следва: 10 мобилности за студенти (6 входящи и 4 изходящи), 4 мобилности на преподаватели (2 входящи и 2 изходящи).

Изпълнението на Договора и реализацията на одобрените по програма Еразмус+ мобилности ще активизира международното сътрудничество в учебната и научната дейност, ще допринесе за създаването и утвърждаването на нови контакти, усвояване на знания и умения за работа в мултикултурна среда и стартиране на нови инициативи и проекти.

 

За контакти:

Д-р Магдалена Парчева

Ръководител на проекта за ТУ – Варна

Тел. 0878 148 180

Ел. поща: mpartcheva@tu-varna.bg