Финансиране на студентски плавателни стажове по програма “Еразъм+”


Практиката трябва да бъде с продължителност повече от 2 месеца, по всяко време на годината, а размерът на безвъзмездното финансиране е 720 евро за всеки месец.

Менинговите компании, чрез които студентите от Технически университет – Варна, по свой избор, могат да се възползват от тази възможност са:

  1. VELIKO TIRNOVO SHIPPING CO L, Малта (БМФ)
  1. J.Parnis  England,  Малта   (IHB SHIPPING Co. C/O)
  1. OCEANCREW MANAGEMENT LTD., Кипър      (OVERSEAS MARITIME LTD)
  1. GALAXY POWER GmbH, Германия (COSMOS AGENCY )
  1. Zodiac Maritime Ltd. London, Великобритания
  1. Stamco Ship Management Co Ltd, Гърция  (“Стамко Менинг Варна Ко” ЕООД
  1. Amato Corporate LP, Ирландия (Ribex Maritime LTD, Бургас)
  1. Glade Corporate LP, Ирландия (Ribex Maritime LTD, Бургас)
  1. UNITED CREW AGENCY Ltd. /UCA/– Малта, (VALIANT)

Повече информация може да получите в стая 328 в Нов учебен корпус (НУК), офис „Еразъм“,
Цветалина Каменарова,
тел.: 0878 148 126,
Email:  erasmus@tu-varna.bg

 

 

“>