УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМА “EРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – Национална агенция за работа по програма „Еразъм+“ е одобрил поискания от нас бюджет за академичната 2018-2019 година в размер на 347 255 евро. Чрез него си финансират студентските и преподавателските мобилности в университети и компании в държавите от Европейския съюз. Бележи се ръст от 35% спрямо бюджета за 2017-2018 академична година, който бе 255 548 евро. Това ще даде възможност за реализиране на значително повече (с 1/3) студентски и преподавателски мобилности през следващата година, както и за финансиране на повече дейности чрез бюджетното перо „Организационна подкрепа“.