УВЕЛИЧЕН БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 ГОДИНА


Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ – Национална агенция за работа по програма „Еразъм+“ е одобрил поискания от нас бюджет за академичната 2019-2020 година в размер на 469 605 евро.

Чрез него се финансират студентските и преподавателските мобилности в университети и компании в държавите от Европейския съюз.

Бележи се ръст от 35% спрямо бюджета за 2018-2019 академична година, който бе 347 255 евро.

Това ще даде възможност за реализиране на значително повече (с 1/3) студентски и преподавателски мобилности през следващата година, както и за финансиране на повече дейности чрез бюджетното перо „Организационна подкрепа“.