ТУ-Варна с успешно приет втори междинен отчет по програма „Еразъм+“, проект 2021-1-BG01-KA131-HED-000010617


ТУ-Варна е сред университетите в България с успешно приет втори междинен отчет от Центъра за развитие на човешките ресурси по проект К131. Договорираните финансови средства по програмата за периода от 2021 година до 2023 година са в размер на 871  400,00 евро и са с близо 50 000,00 евро повече спрямо предходния проект.

Полученото авансово плащане е в размер на 697 120,00 евро.  и представлява 80% от договорираната сума. С приемането на вторият междинен отчет е получено следващото авансово плащане в размер на 174 280,00 евро.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Най-новият седемгодишен период на Програмата стартира през 2021 година и продължава до 2027 година. В нея участват страните членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Северна Македония, Сърбия и Турция.

Студентите, преподавателите и административния персонал на ТУ-Варна имат възможността за участие в международен обмен с цел преподаване, обучение или провеждане на практика с продължителност от няколко дни до няколко месеца, като участниците получават значителна безвъзмездна финансива помощ.

Реализираните мобилности от страна на преподаватели и служители допринасят за усвояване на добрите практики и разширяване на техните знания и умения. Провеждайки обучение в международни университети и практики в чуждестранни компании, студентите от ТУ-Варна, разширяват кръгозора си, придобиват практически умения в реална среда и стават предпочитани служители на глобалният пазар на труда.