ТУ-Варна с престижна награда за прокт по програма “Еразъм+”


На 18.12.2020 г. се проведе Годишна онлайн валоризационна конференция 2020, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център, Национална Евродеск точка, ECVET България и Евридика България.

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) удостои Технически университет – Варна със сертификат за качествено изпълнение на проект 2018-1-BG01-КА103-47100, свързан със студентските и преподавателските мобилности между висши училища от програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+”. В съответната категория на сектор Висше образование такава награда получиха само два от общо 48 български университети, работили по подобни проекти за кредитна мобилност.