ТУ-Варна получава ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ за следващия 7 годишен програмен период на Европейския съюз


На 22.12.2020 г. е получено писмо от Европейската комисия, с което ТУ-Варна е уведомен, че неговото проектно предложение 101004755-PR-TUV-ECHE-21-27 е позитивно оценено и университетът ще получи ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ за следващия 7 годишен програмен период на Европейския съюз.

Хартата за висше образование „Еразъм“ (ECHE) осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които висшите учебни заведения могат да провеждат в рамките на програма „Еразъм+“. Връчването на Хартата е необходимо условие за всички висши учебни заведения, установени в държави по програмата и желаещи да участват в дейности за образователна мобилност на физически лица и/или сътрудничество за иновации и добри практики по „Еразъм+“.

С полученото одобрение  работата по ключови дейности 103 и 107 на програма „Еразъм+“ за мобилности на студенти и персонал на ТУ-Варна, ще продължи до 2027 година, за което Европейския съюз е приел значително по-голям бюджет.