Технически университет – Варна посрещна своите Еразъм студенти за летния семестър на учебната 2021/2022г.


“Отдел Еразъм към Студентски съвет при ТУ – Варна посрещна студентите по мобилност Еразъм, които тази година идват от страните Франция, Финландия и Турция. Събитието имаше своето начало на територията на университета, където с атрактивна презентация бяха представени подобаващо град Варна, Технически университет – Варна, с акцент върху тазгодишния му 60ти юбилей, и специалностите и учебните планове, в които предстои да се обучават чуждестранните колеги.

На срещата присъстваха и партньорите от ESN (Erasmus student network), които споделиха повече за дейността си и предстоящите си събития, някои от които в партньорство със студентския Еразъм отдел. Последваха опознавателна разходка из кампуса на университета и околността и приятелска среща, на която студентите изразиха добрите си първи впечатления от града и университета.

Екипът на отдел Еразъм към Студентски съвет планира да проведе множество забавни, интересни и полезни събития целящи приобщаване на международните студенти и създаване на една сплотена студентска общност.

Някои от планираните събития са: “Вечер на интернационалната кухня”, “Опознай България”, Семинар на тема “Как да се подготвим за обмен по програма Еразъм” и много други.