Стажове в Лондон за студентите от катедрите “Индустриален мениджмънт” и “Социални и правни науки”


Новите ни Еразъм партньори от ROOM CLUB предлагат помощ за организиране на Еразъм стажове в Лондон с продължителност поне 2 месеца за студентите ни владеещи английски от катедрите “Индустриален мениджмънт“ и „Социални и правни науки“.

Желаещите ще получат финансиране по програма „Еразъм+“ по 720 евро на месец.

За повече информация – https://roomclub.com/internship-stage-london

и Еразъм офиса на ТУ-Варна – стая 328 НУК и erasmus@tu-varna.bg.