Среща за студенти и докторанти от поредицата „Информационни дни в ТУ-Варна по програма Еразъм+ 2023 г.“


На 7ми март 2023 г. бе проведена първата от предстоящите срещи от поредицата „Информационни дни в ТУ-Варна по програма Еразъм+ 2023 г.“ Събитието се състоя в Конферентната зала на НУК и бе открито с информативна презентация на ръководителя на Отдел Международна дейност – доц. д-р Сибел Ахмедова. Представена бе информация за страните-партньори на програмата, критериите за кандидатстване и стъпките за подготовка на необходимите документи, финансирането и разбира се ползите от участието в програмата.

Срещата продължи с включване на студенти, които вече са пътували и са се възползвали от възможностите на Еразъм+, с цел обучение и с цел практика.

За своят опит първо сподели Николай Михалев, който се включи онлайн, провел е мобилност с цел обучение във Университета по наука и технология във Вроцлав, Полша, както и две мобилности с цел практика, които към момента са му дали възможност да осъществи контакти и да се установи трайно в страната.

Студентът Александър Георгиев, Магистър в спец. Системи за изкуствен интелект разказа за своят стаж във Wroclaw School of Information Technology HORYZONT, който е приключил буквално преди седмици и за всички възможности, които програма Еразъм+ му е дала.

За мобилността си с цел обучение, и то цяла академична година в Университета Сапиенца в Рим разказа и Сирма Казакова (макар и по време на Ковид 19), за всички незабравими моменти, за шанса си да надгради знанията си по италиански език, за възможността да разглежда вечният град без обичайните шумни тълпи и за откриването на много нови приятели от цял свят.

Включиха се и колеги от морските специалности – Григорина Цачева, докторант по спец. „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища“, която след проведена мобилност с цел стаж в Малтийска компания, е установила трайни контакти и вече 4-та година продължава да работи там и е много доволна. Както и Иван Иванов, магистър спец. Корабоводене, който благодарение на предоставените му възможности за провеждане на плавателен стаж чрез програма Еразъм+, е обиколил почти целият свят.

Всички колеги, осъществили мобилности по програма Еразъм+ с разказите и впечатленията си мотивираха студентите да не пропускат своя шанс за разширяване на знанията и кръгозора си, както и за възможността да се запознаят с нови култури, да научат нов език и да посетят интересни места по света.