Посещения на гост-лектори – от Турция и Румъния


През месец Ноември 2022 имахме няколко посещения от преподаватели, с цел преподаване, които не за първи път идват в Технически Университет-Варна.
Д-р Мария Анджела Албу от Университета в Алба Юлия „1 Decembrie 1918“, Румъния, посети като гост лектор катедра Социални и Правни науки. Тя е чест гост и винаги е удоволствие за нас да я посрещаме във Варна.
Темата на изнесената от нея лекция бе относно методите за борба с корупцията, действията на законодателството и съдебната практика в Румъния, и др.
Д-р Пънар Йени Палабъйък от Департамента за изучаване на чужди езици в Sakarya University of Applied Sciences, Турция също дойде като гост-лектор на посещение в Департамент ЕПОС. Тя изнесе лекция пред наши студенти на тема: Въвеждане на интересни изобретения в различните култури, начини на възникването им в различните общества, как се използват и защо е имало нужда от тях.