Посещение на преподаватели от Университета в Ялова, Турция, април 2023


В началото на месец Април 2023 посрещнахме гости от турския университет в град Ялова, които се запознаха с рабoтата на офиса, обмениха идеи и затвърдиха добрите връзки и контакти между двата университета!

Проф. Сюлейман Челик и съпругата му останаха очаровани от топлото посрещане и от красотата на морската ни столица Варна!