Посещение на колеги от Gheorghe Asachi Technical University в гр. Iasi, Румъния


Технически Университет Варна посрещна на 30 януари 2023 г. двама колеги от Gheorghe Asachi Technical University в гр. Iasi, Румъния – д-р инж. Мариус Рипану и д-р инж. Мариус Андрей Михалаче. Посещението им беше с цел обучение в Катедра ТМММ на ТУ-Варна.