ЕРАЗЪМ+ семестър


Тази опция се отнася за всички студенти и докторанти на ТУ-Варна с достатъчно, според приемащата институция, владеене на английски език, или езика на приемащата държава.

Обучението трябва да продължи не по-малко от 60 дни.

СТЪПКА 1

Регистрацията Ви за участие в студентска мобилност с цел обучение, финансирано по програма „Еразъм+“ /Еразъм семестър/ ще започне, като попълните формуляра от следния линк: https://mms.myacademicid.org/fed/registrar/?vo=MyAcademicID&group=ECHE-IOLR:BG:tu-varna.bg:Students

СТЪПКА 2

ИЗБЕРЕТЕ ОТ ТОЗИ ЛИНК УНИВЕРСИТЕТ, ПАРТНИРАЩ НИ ВЪВ ВАШАТА НАУЧНА ОБЛАСТ.

СТЪПКА 3

ПОСЕТЕТЕ САЙТА МУ. СЛЕДВАЙКИ ПРОЦЕДУРАТА НА ИЗБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПРИЕМ НА ВХОДЯЩИ ЕРАЗЪМ СТУДНЕТИ, СИ ПОДБЕРЕТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ПО КОИТО ЩЕ ВИ ОБУЧАВАТ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ВАШАТА КЕТEДРА В ТУ-ВАРНА.

ПРИ НУЖДА ОТ РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ВИ ТАМ ОПЦИИ, ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ С НЕГОВИЯ ЕРАЗЪМ ОФИС.

СТЪПКА 4

ПОДАЙТЕ МОЛБА И ДЕКЛАРАЦИЯ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА.

Док 1

СТЪПКА 5

ПОДГОТВЕТЕ ИЗИСКВАНИТЕ ОТ ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДОКУМЕНТИ
Ако процедурата на приемащия университет изисква да ползвате техни бланки на документи, следва да се съобразите с това.
Ако няма такова изискване, използвайте нашите бланки. Номинацията, която приемащия университет изисква, ще им бъде представена от нашия Еразъм офис по начина, определен от тях, след като Вие или приемащия университет ни информира за това.

Док 2

СТЪПКА 6

ПРЕДСТАВЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА
– Acceptance Letter /подписано от приемащия университет/;
– Learning Agreement /попълнен от Вас и подписан от декана на факултета Ви в ТУ-Врана, от приемащия университет и от Вас/ в частта Before Mobility.

СТЪПКА 7

ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА ТУ-ВАРНА erasmus@tu-varna.bg ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС ЖЪЛТИ ПОЛЕТА В ТЕКСТА МУ.
Представете в Еразъм офиса удостоверение за IBAN на Ваша сметка в българска банка, по която ще Ви бъде преведен гранта. Това удостоверение трябва да бъде от вид, който безплатно се издава от банката Ви.

СТЪПКА 8

EЛАТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА И ПОДПИШЕТЕ 4 ЕКЗЕМПЛЯРА НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ДО 30 ДНИ СЛЕД ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕВЕДЕН 80% ОТ ГРАНТА ЗА СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Размерът на гранта е според броя на дните, посочени в договора за финансиране и според държавата, където ще бъде реализирано обучението – по 606, или 674 евро на месец.  Тази сума Ви се предоставя за подпомагане на всички разходи във връзка с обучението, включително и за пътуването.
Ако практиката Ви продължи по-малко от 60 дни, тогава трябва да върнете цялата сума на гранта, ако не можете да представите документи за форсмажорни обстоятелства, предизвикали по-ранното приключване на обучението.

СТЪПКА 9
УРЕДЕТЕ СИ НАСТАНЯВАНЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИЯ С ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” трябва да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по-ниско от С1, се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс.  За целта, студентът следва да си създаде профил в платформата EU academy, достъпна на следния линк: https://academy.europa.eu/ .ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО ПРИСТИГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ В ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ!

СТЪПКА 10
В срок до 30 дни след обучението си попълнете и изпратете /„събмитвайте“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от EU CORPORATE NOTIFICATION SYSTEM / Erasmus+ participant survey, което ще получите на имейл адреса си, веднага след приключване на срока на обучението, посочен в договора за финансиране.   Необходимо е да запазите отчета /анкетата/ си в PDF файл, който трябва да изпратите на еrasmus@tu-varna.bg.

СТЪПКА 11
ЗАВРЪЩАНЕ В ТУ-ВАРНА И ПРЕДСТАВЯНЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК ОТ 30 ДНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Док 3

 

– Confirmation
– Learning Agreement в частта After Mobility
– Transcript of Records /с оценките на изпитите Ви в приемащия университет/
– Краен отчет-формуляр
ПРЕДСТАВЕТЕ ВЪВ ВАШАТА КАТЕДРА ДОКУМЕНТА Transcript of Records, преведен от лицензиран преводач за Ваша сметка, за да Ви бъдат признати положените в чужбина изпити, ако това е било съгласувано с катедрата, преди заминаването Ви.
Ако сте пропуснали изпити от учебния план на Вашата катедра през това време, следва да се явите на тях допълнително.

ДО 30 ДНИ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ ОНЛАЙН ОТЧЕТ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОСТАТЪКА ОТ 20% ОТ ГРАНТА.

За въпроси:

инж. Сергей Димитров, Еразъм координатор на ТУ-Варна
тел. 052 383 538,   0898 720 067       стая № 328 – НУК