ЕРАЗЪМ+ семестър


Тази опция се отнася за всички студенти и докторанти на ТУ-Варна с достатъчно, според приемащата институция, владеене на английски език, или езика на приемащата държава.

Обучението трябва да продължи не по-малко от 60 дни.

Регистрацията Ви за участие в студентска мобилност с цел обучение, финансирано по програма „Еразъм+“ /Еразъм семестър/ ще започне, като попълните формуляра от следния линк: https://mms.myacademicid.org/fed/registrar/?vo=MyAcademicID&group=ECHE-IOLR:BG:tu-varna.bg:Students

ИЗБЕРЕТЕ ОТ ТОЗИ ЛИНК УНИВЕРСИТЕТ, ПАРТНИРАЩ НИ ВЪВ ВАШАТА НАУЧНА ОБЛАСТ.
ПОСЕТЕТЕ САЙТА МУ. СЛЕДВАЙКИ ПРОЦЕДУРАТА НА ИЗБРАНИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПРИЕМ НА ВХОДЯЩИ ЕРАЗЪМ СТУДНЕТИ, СИ ПОДБЕРЕТЕ ДИСЦИПЛИНИ, ПО КОИТО ЩЕ ВИ ОБУЧАВАТ И ГИ СЪГЛАСУВАЙТЕ С ВАШАТА КЕТEДРА В ТУ-ВАРНА.
ПРИ НУЖДА ОТ РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ВИ ТАМ ОПЦИИ, ВЛЕЗТЕ В КОНТАКТ С НЕГОВИЯ ЕРАЗЪМ ОФИС.
ПОДАЙТЕ МОЛБА И ДЕКЛАРАЦИЯ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА.

Док 1

 

ПОДГОТВЕТЕ ИЗИСКВАНИТЕ ОТ ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ ДОКУМЕНТИ
Ако процедурата на приемащия университет изисква да ползвате техни бланки на документи, следва да се съобразите с това.
Ако няма такова изискване, използвайте нашите бланки. Номинацията, която приемащия университет изисква, ще им бъде представена от нашия Еразъм офис по начина, определен от тях, след като Вие ни информирате за това.

Док 2

 

ПРЕДСТАВЕТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА
– Acceptance Letter /подписано от приемащия университет/;
– Learning Agreement /попълнен от Вас и подписан от декана на факултета Ви в ТУ-Врана, от приемащия университет и от Вас/ в частта Before Mobility.

ИЗПРАТЕТЕ НА ИМЕЙЛ АДРЕСА НА ТУ-ВАРНА erasmus@tu-varna.bg ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ПОПЪЛНЕНИ ОТ ВАС ЖЪЛТИ ПОЛЕТА В ТЕКСТА МУ.
Представете в Еразъм офиса удостоверение за IBAN на Ваша сметка в българска банка, по която ще Ви бъде преведен гранта. Това удостоверение трябва да бъде от вид, който безплатно се издава от банката Ви.

EЛАТЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ТУ-ВАРНА И ПОДПИШЕТЕ 4 ЕКЗЕМПЛЯРА НА ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ. ДО 30 ДНИ СЛЕД ТОВА ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕВЕДЕН 80% ОТ ГРАНТА ЗА СРОКА НА ОБУЧЕНИЕ.
Размерът на гранта е според броя на дните, посочени в договора за финансиране и според държавата, където ще бъде реализирано обучението – по 600, или 540 евро на месец.  Тази сума Ви се предоставя за подпомагане на всички разходи във връзка с обучението, включително и за пътуването.
Ако практиката Ви продължи по-малко от 60 дни, тогава трябва да върнете цялата сума на гранта, ако не можете да представите документи за форсмажорни обстоятелства, предизвикали по-ранното приключване на обучението.
УРЕДЕТЕ СИ НАСТАНЯВАНЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИЯ С ЕРАЗЪМ ОФИСА НА ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ.
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Чрез платформата OLS линкът към теста се получава на имейл адреса на студента. https://academy.europa.eu/mod/forum/discuss.php?d=7904
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНО ПРИСТИГАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ В ПРИЕМАЩИЯ УНИВЕРСИТЕТ!
Веднага след обучението си попълнете и изпратете /„събмитвайте“/ своя онлайн отчет във вид на анкета. Анкетата се съдържа в линк на съобщение от Еразъм, което сте получили на имейл адреса си, веднага след приключване на срока на обучението, посочен в договора за финансиране. Необходимо е да запазите отчета /анкетата/ си в PDF файл, за да можете да удостоверите, че сте я попълнили и подали, само ако възникне технически проблем при автоматичното й регистриране.

ЗАВРЪЩАНЕ В ТУ-ВАРНА И ПРЕДСТАВЯНЕ В ЕРАЗЪМ ОФИСА НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Док 3

 

– Confirmation
– Learning Agreement в частта After Mobility
– Transcript of Records /с оценките на изпитите Ви в приемащия университет/
– Краен отчет-формуляр
ПРЕДСТАВЕТЕ ВЪВ ВАШАТА КАТЕДРА ДОКУМЕНТА Transcript of Records, преведен от лицензиран преводач за Ваша сметка, за да Ви бъдат признати положените в чужбина изпити, ако това е било съгласувано с катедрата, преди заминаването Ви.
Ако сте пропуснали изпити от учебния план на Вашата катедра през това време, следва да се явите на тях допълнително.

ДО 3 СЕДМИЦИ СЛЕД ОТЧИТАНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ ОНЛАЙН ОТЧЕТ, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОСТАТЪКА ОТ 20% ОТ ГРАНТА.