Нови перспективи за съвместна работа между ТУ-Варна и висше инженерно частно католическо училище ECAM в Страсбург


На 09.02.2022 г. на работно посещение в Дирекция „МДЧС“ на ТУ-Варна беше Леандро Ди Доменико, директор на отдела за международни връзки на френското висше инженерно частно католическо училище ECAM в Страсбург. Гостът беше запознат с всички дейности и възможности на висшето училище.

Дискутирани са възможностите за сътрудничество между двете висши училища и бе решено да се подпише билатерално междуинституционално споразумение за сътрудничество по ключова дейност 1 на програма „Еразъм+“ за кредитна мобилност на студенти и преподаватели, и общ пряк договор за сътрудничество.

След като разгледа кампуса на ТУ-Варна, г-н Ди Доменико прояви интерес и за бъдещо сътрудничество за създаване на програма за съвместни магистърски програми, в резултат на които студентите да получават двойни дипломи от двете висши училища.