Новите Еразъм студенти в ТУ-Варна


И през настоящия семестър продължава традицията в нашия университет да се обучават студенти от партниращи ни по програма „Еразъм+“ технически университети от различни европейски държави.

Това са общо 10 студенти от Поругалия, Испания, Германия, Чехия и Турция.

Решили са да преодолеят ограниченията на пандемичната обстановка, вероятно защото желанието им за учене и опознаване на ТУ-Варна, града и България е достатъчно голямо.

Четиримата португалски студенти – Даниела, Педро, Даниел и Даниела

от Polytechnical University of Coimbra и германската студентка Амели от

Schmalkalden University of Applied Sciences, са избрали дисциплини в

катедра Индустриален Мениджмънт и Електронна техника и

микроелектроника.

 

Испанският студент Алфонсо от Polytechnical University of Cartagena

и чешкия студент Мартин от Technical University of Ostrava и турския

студент Сонер,  са избрали дисциплини от катедрите Компютърни науки

и технологии, Софтуерни и интернет технологии и Електронна техника

и микроелектроника.

 

Останалите двама турски студенти – Онат от Аntalya Bilim Univarsity и

Беркай от Kocaeli University са избрали дисциплини от катедрите

Технология на машиностроенето и металорежещите машини,

Индустриален мениджмънт, Материалознание и технология на

материалите, Топлотехника, и Математика и физика.

 

Приветствайки ги с „Добре дошли“, да им пожелаем успех и да послужат

за пример на нашите студенти!