НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ТУ-ВАРНА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“


Уважаеми колеги,

Във Ваш интерес е при всяко от пътуванията Ви в страни от Европейския съюз, включително и извършвайки мобилност по програма „Еразъм+“ да притежавате ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА .

Тя Ви осигурява ползване на безплатна СПЕШНА медицинска помощ при нужда в тези страни по време на престоя Ви. Валидността на картата е 1 година от датата на издаването й. Издава се само на здравноосигурени лица.
Нашето предложение е да се възползвате от възможностите, които Ви се предоставят безплатно от всички клонове на  „Първа инвестиционна банка“ АД в Р. България за издаване на такава карта.
Тя е алтернатива на различните здравни застраховки, но покрива само разходите за оказана спешна помощ.

Повече информация за ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА  може да откриете на https://www.ezok.bg/

Сключването на здравна застраховка би покрило договорираните рискове и Ви дава по-голяма сигурност, ако Ви се наложи ползване на по-скъпи медицински услуги.

На Ваше разположение са двете възможности.