Мислил ли си за обучение в чужбина?


Технически Университет Варна чрез Програма „Еразъм +“ може да превърне тази твоя мечта в реалност!
Програмата ти дава възможност да прекараш до 12 месеца, обучавайки се в избран от теб чуждестранен университет.
А можеш да я използваш и за практика в престижни фирми!
Имаш проблеми с езика и смяташ, че това може да бъде пречка?
Програмата ти осигурява солиден месечен грант, с който да покриваш разходите си по време на мобилността в различни eвропейски университети.
Назначено по програмата „buddy“ ще ти помогне през твоите първи дни на новото място! Възползвай се! Учи! Пътувай! Опознавай!
Намери ни в НУК, стая 328 и промени живота си!

Всички студенти от ТУ-Варна, завършили успешно първата учебната година, както и в период до 1 година след дипломирането им, могат да бъдат обучавани, или да провеждат стаж в над 127 партниращи ни европейски университети и компании в 28 държави от Европейския съюз плюс Сърбия, Турция, Република Северна Македония, Албания.

Финансирането е по Програма „Еразъм+“ и е в размер от 470 до 720 евро месечно, според държавата, в която се провежда. Изисква се владеене на английски език на ниво не по-ниско от В1, или езика на страната домакин.
Студентите обучаващи се в специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, както и „Електрообзавеждане на кораба“ при осъществяване на своите плавателни стажове могат да бъдат финансирани, по същата програма веднъж, за общо до 12 месеца, като гранта е в размер от  720 евро месечно.   За целта ТУ Варна си партнира с 9 менингови компании, повечето от които с офиси в гр. Варна.

За повече информация:
– интернет сайта на ТУ-Варна – Международна дейност – ERASMUS+
– стая 328 – НУК /Еразъм офис/, еrasmus@tu-varna.bg, инж. Сергей Димитров, тел. 0878 148 137, 052 383 538