ЛЕТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ В БРИТАНСКА КОМПАНИЯ – ПРЕДСТОЯЩА ПРЕЗЕНТАЦИЯ


За 28 ноември 2018 г. в 11.00 ч. в презентационната зала № 100 на топлата връзка между сградите на МТФ и ЕФ, е насрочена презентация в ТУ-Варна на представители на британската компания Salads Harvesting Services Ltd., част от G’s Group.
С тях имаме договореност за приемане по 4 наши студенти годишно в периода май-октомври за 3 месечна производствена практика. Презентацията ще бъде пред студенти от специалностите, „Машиностроителна техника и технологии“, „Транспортна техника и технологии”, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроенергетика”, с оглед предмета на дейност на компанията.
През първите месеци на 2019 година нашите партньори имат намерение да дойдат отново и да проведат интервюта със студенти, проявяващи интерес към предложението им.