Информационна среща по програма “Еразъм+” с цел запознаване на преподавателите и персонала на ТУ-Варна с възможностите на програмата


Информационна среща по програма Еразъм+, целяща запознаване на преподавателите и персонала на ТУ-Варна с възможностите на програмата, бе проведена на 2-ри март 2023 г. в Конферентна зала, НУК.

Ръководителят на Международен отдел доц. д-р Сибел Ахмедова представи накратко информация за самата програма, за страните партньори, в които могат да бъдат осъществени мобилности с цел обучение или преподаване, критериите за кандидатстване и необходимите стъпки относно подготовка на документите.

В неофициалната част на срещата преподаватели и служители споделиха опит, преживявания и впечатления от реализираните си мобилности в Испания, Португалия, Полша и др.