ЗА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КВ КММ и ЕОК


В А Ж Н О !

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
КВ,  КММ и ЕОК

Всеки от Вас може да получи финансиране по програма “Еразъм+“ по 720 евро на месец за предстоящ плавателен стаж, САМО АКО подаде молба в Еразъм офиса на университета – стая № 328 – НУК,  ПРЕДИ последния държавен изпит.

Самият стаж може да се проведе и след това, но да приключи до 1 година след последния държавен изпит.

инж. Сергей Димитров, ст. 328-НУК
тел. 0878 148 137