Еразъм+ семестър КД 107


Програма „ЕРАЗЪМ+“ – обучение в университет в Албания, КД 107

 

Технически университет-Варна предоставя възможност за своите студенти, обучаващи се в степен „бакалавър“ със степен на владеене на английски език, минимум B1.
Допустими направления на обучение:
1. Engineering and engineering trades
2. Information and Communication Technologies
Обучението продължава 90 дни.
Размер на месечната стипендия: 700 евро
Университети- партьори по дейност КД 107:

 

Държава Град Партниращ университет Брой студенти

2021/2022

Линк
Албания Тирана University of Vlora “Ismail Qemali” 2 (TUV- UV)

3 (UV-TUV)

https://univlora.edu.al/en/
Албания Тирана European University of Tirana 2 (TUV-UET)

1 (UET-TUV)

https://uet.edu.al/new/en/

 

По процедура студентът следва да подбере дисциплини от партниращия университет, по които ще проведе обучение и да ги съгласува с ръководителя на катедрата в ТУ- Варна, към която е специалността, в която се обучава.
Информация за предлаганите дисциплини от приемащите университети и условията в тяхния кампус може да се намери на следните линкове:

1. University of Vlora “Ismail Qemali”:
Предлагани дисциплини на английски език:
https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/List-of-courses-2020-2021.pdf
Наръчник за входящите Еразъм студенти:
https://univlora.edu.al/wp-content/uploads/2021/02/UV-Erasmus-Incoming-Student-Guide-2020-2021.pdf

 

2. European University of Tirana
Предлагани дисциплини:
https://uet.edu.al/new/en/fakulteti-i-inxhinierise-informatikes-dhe-arkitektures/

За повече информация може да се влезе в контакт със съответния Еразъм офис на университетите от Тирана.

При желание за кандидатстване студентът подава молба-формуляр за кандидатстване и декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на личните данни за студентска мобилност в Еразъм офиса на ТУ- Варна (сграда НУК. Етаж 3, стая 328).

Телефон за информация: + 359 52 302 442
д-р Магдалена Парчева +359 878 148 180;
Цветалина Каменарова +359 52 38 35 38

Краен срок за подаване на документи: 15.08.2021 г. за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. за период октомври-декември.

Док 1