Гост-лектори от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина в гр. Клуж-Напока, Румъния – април 2023


С голямо удоволствие приветствахме през месец Април 2023 и посещението на трима колеги от Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина в гр. Клуж-Напока, Румъния.

Двама от тях, г-жа Симона Орос и г-н Раул Каталин са дългогодишни служители в Еразъм+ офиса на университета в Клуж-Напока, и посещението им при нас беше с цел обучение. Запознаха се с методите на работа в нашият офис, обмениха се ценни идеи и съвети и се дадоха обещания за ползотворно бъдещо сътрудничество.

Проф. Мануела Симу беше тук като гост-лектор в катедра Растениевъдство. Тя изнесе лекция пред наши студенти и се запозна с лабораториите в ТУ-Варна.