ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МОБИЛНОСТИ ПО “ЕРАЗЪМ+” ОТ АКАДЕМИЧНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ


В усложнената пандемична обстановка програма „Еразъм+“ предоставя възможност за провеждане и на т. нар. виртуална мобилност.

При нея, за разлика от обичайната физическа мобилност, не се получава грант по програмата и не се посещава приемащия университет.

Тя се отнася за всеки представител на академичния и неакадемичния персонал на ТУ-Варна и има същия принос към актива на участника.

С цел допълнително мотивиране, всеки участник ще получава по 50 евро бруто за всяка една проведена и отчетена виртуална мобилност, без ограничение на техния брой.

Желаещите да се възползват от тази възможност, следва да установят контакт с желания от тях приемащ университет и да запитат,  дали при тях се предлага тази опция и при какви конкретни условия.

Следва се тяхната и обичайната наша процедура за подготовка на мобилността.  Същата се отчита със сертификат, издаден от приемащия университет и представен от участника в Еразъм офиса на ТУ-Варна.

 

За допълнителни разяснения, моля да се обръщате към инж. Сергей Димитров на тел. 0878 148 137, или erasmus@tu-varna.bg.