ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


ТУ–ВАРНА ОБЯВЯВА 4 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ, ИЛИ ДОКТОРАНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „Машиностроителна  техника и технологии“, „Транспортна техника и технологии”, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроенергетика”  ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРЕН СТАЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Стажът ще с проведе в Salads Harvesting Services Ltd, част от   G’s Group, Великобритания, през периода май – юли, или август – октомври 2018 година.

Участниците ще получат финансов грант по програма „Еразъм+“ в размер на 2160 евро и отделно почасово заплащане от компанията от £8.21   (от Април 2019) паунда на час при гарантирани 40 работни часа и възможност за допълнително труд, при часова ставка £10.26 (от Април 2019). Осигурено е настаняване в общежитие на компанията при наем от £52,85 на седмица (от Април 2019).

Стажът има за цел да подпомогне развитието на млади инженери и да подготви и моделира бъдещи технически кадри за фирмата.

Компанията извършва проектиране, производство и сервиз на автоматизирана техника за прибиране на зеленчукова реколта. Кандидатите трябва за са завършили 1 курс, да бъдат със среден успех над добър 4, да владеят сравнително добре английски език /наличие на сертификат за ниво поне В1 е предимство/.  С оглед предмета на дейност на фирмата те трябва да бъдат от специалностите „Машиностроителна  техника и технологии“, „Транспортна техника и технологии”, „Компютъризирани технологии в машиностроенето“, „Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи”, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници”, „Електроенергетика”.

Желаещите следва до подадат свето CV в електронен вид на английски език на г-н Петър Кабасакалов – petar.kabasakalov@gs-fresh.com,  или    г-жа Людмила Деркач liudmyla.derkach@gs-fresh.com и в Еразъм офиса на университета – erasmus@tu-varna.bg в срок най-късно до 24.04.2019 г. 

              С одобрените по документи кандидати ще бъде проведено интервю в ТУ-Варна на 25.04.2019 г. 

Допълнителна информация за компанията и нейната оферта може да намерите на сайта на ТУ-Варна > Международна дейност > ERASMUS+ >  Новини, както и в Еразъм офиса на университета в стая 327 в НУК при инж. Сергей Димитров, тел. 0878 148 137.