Висока оценка за качеството на изпълнение на проектните ни дейности за студентски и преподавателски мобилности по програма “Еразъм+”


На 13.03.2019 г. Ректорът на ТУ-Варна е получил писмо от Директора на Център за развитие на човешките ресурси към МОН, с изх. № КА 103 / НЕ-12/10 от 06.03.2019 г., с което е информиран, че е приет крайния ни отчет, дължим по договор № 2017-1-BG01-КА103-036022 , свързан със студентските и преподавателските мобилности по програма “Еразъм+” през академичната 2017/2018 г.

В писмото се посочва, че:

1. Качеството на изпълнение на проектните дейности е оценено с 93 от 100 възможни точки.  /За сравнение предходният ни проект бе оценен със 75 точки./

2. Изпълнението на проекта е в съответствие с принципите, заложени в Еразъм Хартата за Висше образование и правилата на програма “Еразъм+”.

3. Процентът на цялостна удовлетвореност от мобилността на входящите и изходящите участници е много висок. Входящите студенти са оценили високо предоставените административни и наставнически услуги. Отчели са висока удовлетвореност от интеграцията им в университета и ежедневния живот.

4. ТУ-Варна има много добре разработен сайт за програма “Еразъм+”, където систематизирано е представена информация за програмата, заедно с необходимата документация.

5. Логото на програмата е видимо на началната страница на сайта на университета. Има отделна секция “Моят Еразъм”, където са публикувани снимки и впечатления от проведените мобилности.

6. Високо се оценяват положените усилия за преизпълнение на предварително договорените мобилности и постигането на добра усвояемост на отпуснатите средства.