ЕРАЗЪМ 2016-2017


Преподаватели - обучениеПреподаватели - преподаванеСтуденти - обучениеСтуденти - практика
трите именател./факсдог.№продължителност на престоябр.месециприемащ университет
1Миглена Атанасова Друмева0899-162-7322564-ПФ/30.11.201605.12.16 - 09.12.165 д х 140 €University of Foggia, Италия
2Павлина Наскова Атанасова0885-825-13624-ПФ/10.01.201720.02.17 - 24.02.175 д х 120 €Goce Delcev University in Stip, Македония
3Радко Петров Михайлов0899-904-980506-ПФ/07.03.201713.03.17 - 17.03.175 д х 140 €Технически университет - Острава, Чехия
4Виолета Тодорова Божикова0898-279-887833-ПФ/19.04.201722.05.17 - 26.05.175 д х 120 €University of Zilina, Словакия
5Марияна Цветанова Стоева0894-651-799834-ПФ/19.04.201722.05.17 - 26.05.175 д х 120 €University of Zilina, Словакия
6Петър Стоянов Янков0899-164-658930-ПФ/03.05.201705.06.17 - 09.06.175 д х 140 €Universitatea "1 Decembrie 1918", Румъния
7Светла Събева Събева0878-148-3501015-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
8Надежда Върбанова Цонева0878-148-3611019-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
9Милена Илиева Златева0878-148-3511013-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
10Мариана Тодорова Кръстева0878-148-3541014-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
11Валя Михайлова Касчиева0878-148-3521016-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
12Виолета Димитрова Карастатева0878-148-3551017-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
13Ивелина Неделчева Макриева0878-148-3591018-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 160 €Oxford International Education Group, Англия
14Тошко Христов Петров0894-642-3081052-ПФ/17.05.201727.05.17 - 01.06.175 д х 120 €Университет Валенсия, Испания
15Маргрета Парашкеванова Василева0896-088-3221053-ПФ/17.05.201727.05.17 - 01.06.175 д х 120 €Университет Валенсия, Испания
16Радостин Димитров Димитров0877-426-0961199-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, Румъния
17Веселин Тодоров Михайлов0894-651-7931200-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, Румъния
18Зоя Дончева Цонева0894-612-3591201-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, Румъния
19Александрина Иванова Банкова0896-666-1311202-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, Румъния
20Пламен Недков Петров0897-842-0201203-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, Румъния
21Ярослав Борисов Аргиров0887-148-1591209-РФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Технически университет Бърно, Чехия
22Георги Стефанов Антонов0888-926-7401210-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Технически университет Бърно, Чехия
23Даниела Тодорова Спасова0888-691-0041211-ПФ/14.06.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Технически университет Бърно, Чехия
24Христо Костов Скулев0895-550-8561317-ПФ/05.07.201710.07.17 - 16.07.177 д х 140 €Ера Металуржи Санайи Ве Тиджарет, Турция
25Зухран Халилова Кадиева0878-148-1021318-ПФ/05.07.201710.07.17 - 16.07.177 д х 140 €Ера Металуржи Санайи Ве Тиджарет, Турция
26Николай Николаев Минчев0899-905-0021320-ПФ/05.07.201716.07.17 - 21.07.176 д х 120 €Hochschule Wismar, Германия
27Радостина Атанасова Христова0899-904-9911319-ПФ/05.07.201716.07.17 - 21.07.176 д х 120 €Hochschule Wismar, Германия
28Маргрета Парашкеванова Василева0896-088-3221541-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
29Христо Костов Скулев0895-550-8561546-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
30Маринела Йорданова Йорданова0898-990-5041547-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
31Розалина Стефанова Димова052-383-3501548-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
32Диана Ангелова Дончева0895-527-7761549-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
33Тошко Христов Петров0894-642-3081550-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
34Антон Славчев Георгиев0894-642-3121552-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
35Иван Русев Русев0899-905-0051553-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
36Станислав Николов Георгиев0899-904-9551554-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
37Сергей Цветанов Димитров0878-148-1371555-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
38Зухран Халилова Кадиева0878-148-1021556-ПФ/05.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
39Василена Недялкова Неделчева0899-904-9401557-ПФ/07.09.201718.09.17 - 23.09.176 д х 120 €University of Information Science and Technology, Македония
40Илия Иванов Янков0899-944-5641558-ПФ/08.09.201718.09.17 - 22.09.175 д х 140 €National University of Arts Bucharest, Румъния
41Медиха Енвер Мехмед-Хамза0895-653-2891561-ПФ/08.09.201725.09.17 - 29.09.175 д х 140 €Технически университет - Острава, Чехия
трите именател./факсдог.№продължителност на престоябр.месециприемащ университет
1Кремена Цанкова Маркова0898-533-8092571-ПФ/30.11.201612.12.16 - 16.12.165 д х 140 €Transilvania University of Brasov, Румъния
2Виктор Алексеевич Чириков0899-905-015507-ПФ/07.03.201713.03.17 - 17.03.175 д х 140 €Технически университет - Острава, Чехия
3Бойка Жекова Градинарова0888-269-919663-ПФ/30.03.201707.04.17 - 13.04.175 д х 140 €Университет Обуда, Унгария
4Таня Пенчева Панайотова0888-204-935830-ПФ/19.04.201708.05.17 - 12.05.175 д х 100 €Vilnius Gediminas Technical University, Литва
5Мариана Радкова Мурзова0878-011-073831-ПФ/19.04.201708.05.17 - 12.05.175 д х 100 €Vilnius Gediminas Technical University, Литва
6Диян Минков Димитров0878-618-414924-ПФ/03.05.201722.05.17 - 26.05.175 д х 140 €Технически университет - Яш, Румъния
7Стоян Димитров Славов0886-151-517925-ПФ/03.05.201722.05.17 - 26.05.175 д х 140 €Технически университет - Яш, Румъния
8Христо Георгиев Вълчанов0887-724-735926-ПФ/03.05.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Wrozlaw School of Information Technology, Полша
9Венета Панайотова Алексиева0878-371-026927-ПФ/03.05.201726.06.17 - 30.06.175 д х 140 €Wrozlaw School of Information Technology, Полша
10Ганка Петкова Ковачева0897-414-867929-ПФ/03.05.201705.06.17 - 09.06.175 д х 120 €Университет по инф.науки и технологии, Македония
11Павлинка Стоянова Владимирова0885-206-441928-ПФ/03.05.201706.06.17 - 09.06.175 д х 120 €Университет по инф.науки и технологии, Македония
12Таня Георгиева Аврамова0895-653-2771020-ПФ/10.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 100 €Kaunas University of Technology, Литва
13Павлина Калчева Лютова0894-663-0081057-ПФ/17.05.201725.05.17 - 31.05.175 д х 120 €Технически университет Рига, Латвия
14Красимира Стоянова Колева0897-453-7371058-ПФ/17.05.201725.05.17 - 31.05.175 д х 120 €Технически университет Рига, Латвия
15Илия Иванов Янков0899-944-5641059-ПФ/17.05.201729.05.17 - 02.06.175 д х 140 €National University of Arts Bucharest, Румъния
16Марияна Георгиева Тодорова0896-661-371060-ПФ/17.05.201704.09.17 - 08.09.175 д х 140 €Университет Литорал Кот д'Опал, Франция
17Милена Николова Милева-Карова0894-651-7921061-ПФ/17.05.201704.09.17 - 08.09.175 д х 140 €Университет Литорал Кот д'Опал, Франция
18Юлка Петкова Петкова0896-666-1291087-ПФ/23.05.201730.05.17 - 05.06.175 д х 140 €Технически университет Вроцлав, Полша
19Тихомир Атанасов Доврамаджиев0878-011-0781560-ПФ/08.09.201725.09.17 - 29.09.175 д х 120 €Висш институт по инженерство в Коимбра, Португалия
трите именафак.№курсспец./кат./факултеттел./факсдог.№продължителност на престоябр.месециприемащ университет
1Самуил Стилиянов Витанов613601154КСТ-бак.0899-861-1822063-ПФ/05.10.201609.09.16 - 16.05-178 м 8 д х 500 €Institute of Blanchardstown, Ирландия
2Николай Живков Дойчев113071474ИД - бак.0898-761-8352164-ПФ/25.10.201601.10.16 - 20.06.178 м 20 д х 450 €Tehnical University of Brasov, Румъния
3Цветомира Димитрова Димитрова513521074СМ - бак.0885-258-8722163-ПФ/25.10.201601.06.16 - 30.01.175 м х 450 €Университет на Валенсия, Испания
4Константин Бориславов Димов416460061ВЕИ - маг.0897-375-7302755-ПФ/21.12.201630.01.17 - 22.06.174 м 23 д х 450 €Riga Technical University, Латвия
трите именафак.№курсспец./кат./факултеттел./факсдог.№продължителност на престоябр.месециприемащ университет
1Георги Цанев Господинов515510072Е(И) - маг.0887-112-1372061-ПФ/05.10.201616.10.16 - 04.02.173 м 19 д х 700 €Университет Гент, Белгия
2Костадин Мариянов Ангелов811811015КВ - маг.0877-012-0202062-ПФ/05.10.201602.09.16 - 02.03.173 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
3Теодора Пламенова Тодорова - - Е - доктор0897-900-6812091-ПФ/07.10.201601.10.16 - 31.01.174 мес. х 700 €Университет Гент, Белгия
4Фирган Нихатов Ферадов - - ЕЕА-доктор0878-945-4612092-ПФ/07.10.201601.10.16 - 28.02.174 м 28 д х 700 €University of Hertfordshire
5Кирил Веселинов Петров 71575106 2СТТ-бак.0883-536-3012090-ПФ/07.10.201607.10.16 - 06.12.162 мес. х 650 €Rezekne Academy of Technologies, Латвия
6Вилиан Красимиров Петков - - доктор0887-141-1142100-ПФ/11.10.201601.09.16 - 28.02.175 м 28 д х 700 €Университет Йоребру, Швеция
7Иван Атанасов Попов615610021SIEMENS PLS - маг.0878-136-0602101-ПФ/11.10.201601.10.16 - 30.11.162 мес. х 700 €Университет на Рощок, Германия
8Станислав Стефков Димитров311331425КММ - маг.0883-493-2772099-ПФ/11.10.201623.08.16 - 23.11.163 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
9Ерджан Емин Сали103914 4КММ - маг.0897-802-4122220-ПФ/04.11.201630.08.16 - 29.11.163 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
10Цветелин Светозаров Барешников41345608 5ЕСЕОК - маг.0886-089-3892221-ПФ/04.11.201601.10.16 - 30.12.163 мес. х 700 €Galaxy Power, Германия
11Калоян Иванов Флоров81181146 5 КВ - маг.0898-878-3412158-ПФ24.10.201623.09.16 - 22.12.163 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
12Мирослав Стефанов Стефанов81181157 5КВ - маг.0890-950-1962192-ПФ/28.10.201603.10.16 - 02.01.173 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
13Марин Ангелов Маринов0539233 5КММ - маг.0897-984-3732157-ПФ/24.10.201601.10.16 - 30.12.163 мес. х 700 €Galaxy Power, Германия
14Виктор Евгениев Тренов811811495КВ - маг.0897-851-1842218-ПФ/04.11.201610.08.16 - 09.11.163 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
15Живко Стоянов Илиев412454225ЕОК - маг.0889-586-7582191-ПФ/28.10.201610.08.16 - 09.11.163 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
16Владислав Валентинов Добрев812811345КВ - маг.0888-381-3322190-ПФ/28.10.201610.08.16 - 09.11.163 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
17Ивайло Петров Динев812811185КВ - маг.0895-932-9982219-ПФ/04.11.201610.08.16 - 09.11.163 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
18Лазар Лъчезаров Минев314334063КММ - маг.0887-300-8062162-ПФ/25.10.201628.10.16 - 28.01.173 мес. х 700 €Galaxy Power, Германия
19Диан Георгиев Вълчанов811814275КВ - маг.0895-111-1382193-ПФ/28.10.201601.11.16 - 01.05.173 мес. х 650 €IHB Shipping CO C/O W.J.Parnis England, Малта
20Свилен Димитров Митев81184235КВ - маг.0885-962-1952335-ПФ/16.11.201610.09.16 - 14.11.162 м 5 д х 650 €W.J.Parnis England, Малта
21Константин Петров Радев314346042КММ - маг.0888-252-7282730-ПФ/15.12.201618.12.16 - 17.03.163 мес. х 700 €Carnival UK - "P&O Cruises", Англия
22Камен Николаев Еленков515596062СМ - маг.0897-980-0085-ПФ/05.01.201706.02.17 - 05.06.174 мес. х 700 €Universiti of Bari "Aldo Moro", Италия
23Николай Динков Вълев811811085КВ - маг.0897-890-690249-ПФ/31.01.201705.02.17 - 04.05.173 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
24Росен Николаев Димов413414024ЕСЕО0895-621-612292-ПФ/07.02.201706.02.17 - 05.05.173 мес. х 700 €Ocean crew LTD, Кипър
25Даниел Николаев Пенев811811555КВ - маг.0894-652-612285-ПФ/06.02.201727.01.17 - 27.07.173 мес. х 700 €Zodiak Maritime Ltd, Англия
26Дамян Христов Маринов811811275КВ - маг.0897-494-803452-ПФ/22.02.201725.02.17 - 25.08.173 мес. х 700 €Zodiak Maritime Ltd, Англия
27Петър Райчев Петров316346111КММ - маг.0889-462-807638-ПФ/24.03.201727.03.17 - 26.06.173 мес. х 700 €Ocean crew LTD, Кипър
28Евгени Светлозаров Стоянов513511634КТТ - бак.0885-661-997602-ПФ/20.03.201703.04.17 - 30.06.172 м 28 д х 700 €Технически университет - Острава, Чехия
29Кристиян Атанасов Атанасов513511644КТТ - бак.0899-471-424601-ПФ/20.03.201703.04.17 - 30.06.172 м 28 д х 700 €Технически университет - Острава, Чехия
30Деница Василева Господинова613621124СИТ - бак.0879-695-043603-ПФ/20.03.201705.05.17 - 07.07.1763 д х 700 €Fontys University of Applied Sciences, Холандия
31Петър Кръстев Кръстев613621124СИТ - бак.0876-474-643604-ПФ/20.03.201705.05.17 - 07.07.1763 д х 700 €Fontys University of Applied Sciences, Холандия
32Христо Койчев Петров815874072КВ - бак.0896-827-217645-ПФ/28.03.201701.04.17 - 30.06.173 мес. х 650 €W.J.Parnis England, Малта
33Константин Христов Йорданов811814114КВ - маг.0897-723-467720-ПФ/03.04.201703.04.17 - 03.07.173 мес. х 650 €Kom Maritime Ltd., Малта
34Георги Веселинов Гроздев311331335КММ - маг.0898-210-638783-ПФ/10.04.201708.04.17 - 07.07.173 мес. х 650 €IHB Shipping Co. C/O W.J. Parnis England, Малта
35Йосиф Георгиев Ангелов314346144КММ - маг.0876-999-886738-ПФ/05.04.201703.04.17 - 03.09.173 мес. х 650 €Balgarka Maritime LTD, Малта
36Георги Маринов Георгиев316347141КММ0898-731-418832-ПФ/19.04.201720.04.17 - 19.07.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
37Иво Константинов Иванов813814164КВ - маг.0884-853-438923-ПФ/03.05.201707.05.17 - 06.08.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
38Диан Ивелинов Матеев411414103ЕСЕО - бак.0898-712-422922-ПФ/03.05.201708.05.17 - 07.08.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
39Галин Емилов Сегов414454023ЕОК - маг.0899-937-9211021-ПФ/10.05.201710.05.17 - 09.08.173 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
40Ивайло Светлозаров Искренов314334153КММ - маг.0884-354-5351054-ПФ/15.05.201720.05.17 - 19.08.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
41Тихомир Станков Тодоров312334265КММ - маг.0888-474-6931055-ПФ/17.05.201720.05.17 - 19.08.173 мес. х 650 €IHB Shipping Co. C/O W.J. Parnis England, Малта
42Анжел Руменов Димитров813811484КВ - маг.0988-709-7031056-ПФ/17.05.201701.06.17 - 31.08.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
43Емил Владимиров Христов812811395КВ - маг.0894-211-2301062-ПФ/17.05.201706.06.17 - 05.09.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
44Айтач Джан Чифтчи214281013ИМ - бак.0886-334-1401121-ПФ/31.05.201705.06.17 - 04.09.173 мес. х 700 €Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Paz.A.S, Турция
45Илкер Йозен214261093ИМ - бак.0886-634-1401120-ПФ/31.05.201705.06.17 - 04.09.173 мес. х 700 €AY-TAS Beton Yapi LTD, Турция
46Мустафа Юнал Кара116130131ИД - маг.0896-785-3351198-ПФ/14.06.201726.06.17 - 25.09.173 мес. х 700 €Bircan Telecom, Турция
47Йоан-Александър Тихомиров Недялков413451024ЕОК - маг.0897-903-9731229-ПФ/20.06.201720.06.17 - 19.09.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
48Кристиян Красимиров Стоянов314331023КММ - маг.0887-133-4121251-ПФ/21.06.201721.06.17 - 20.09.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
49Емил Йорданов Кралев414466032ЕТ ВЕИ - маг.0886-095-6511255-ПФ/22.06.201725.06.17 - 24.09.173 мес. х 700 €Oceancrew LTD, Кипър
50Алкан Хакенкрюгер214281083ИМ - бак.0878-148-1021281-ПФ/30.06.201701.07.17 - 30.09.173 мес. х 700 €Demiroren Heavy Iron Industrial Factory, Турция
51Николай Костов Георгиев313811024КВ - маг.0885-195-8851282-ПФ/30.06.201701.07.17 - 30.09.173 мес. х 700 €Galaxy Power, Германия
52Петър Божидаров Кинов813811044КВ - маг.0887-636-6641283-ПФ/30.06.201701.07.17 - 30.09.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
53Петър Иванов Петров315346132КММ - маг.0878-181-0401284-ПФ/30.06.201710.07.17 - 30.09.172 м 21 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
54Стефан Димитров Манолов412454185ЕОК - маг.0897-977-3131285-ПФ/30.06.201701.07.17 - 30.09.173 мес. х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
55Цветомир Иванов Цонев415456024ЕСЕОК - маг.0879-099-1691288-ПФ/04.07.201707.07.17 - 20.09.172 м 14 д х 650 €IHB Shipping Co. C/O W.J. Parnis England, Малта
56Константин Бориславов Димов416460061ВЕИ - маг.0897-375-7301295-ПФ/05.07.201710.07.17 - 30.09.172 м 21 д х 700 €AEE INTEC, Австрия
57Жельо Иванов Желев413451054ЕОК - маг.0886-753-0121296-ПФ/05.07.201705.07.17 - 30.09.172 м 26 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
58Михаел Севдалинов Тодоров814811363КВ - маг.0894-581-3501297-ПФ/05.07.201710.07.17 - 30.09.172 м 21 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
59Мартин Мирославов Иванов814811143КВ - маг.0894-379-5791298-ПФ/05.07.201706.07.17 - 30.09.172 м 25 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
60Стамат Иванов Иванов814811233КВ - маг.0888-614-2271299-ПФ/05.07.201705.07.17 - 30.09.172 м 26 д х 700 €Galaxy Power, Германия
61Ерай Адрианов Николаев314331193КММ - маг.0895-440-7711336-ПФ/06.07.201715.07.17 - 30.09.172 м 16 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта
62Мертджан Устамехметоглу216221052КМТТ - бак.00901536-70293341337-ПФ/06.07.201706.07.17 - 30.09.172 м 25 д х 700 €Ustaoglu Yacht and ShipBuilding Industry LTD, Турция
63Диан Ненчев Кашъвелов315346042КММ - маг.0894-724-2261348-ПФ/10.07.201711.07.17 - 30.09.172 м 20 д х 700 €Zodiak Maritime Ltd, Англия
64Петър Красимиров Петров814811323КВ - маг.0888-804-7001350-ПФ/11.07.201712.07.17 - 30.09.172 м 19 д х 650 €IHB Shipping Co. C/O W.J. Parnis England, Малта
65Деян Яношев ВеселиновМТФ-маш. инж-во-5.1-доктор0896-113-9991422-ПФ/12.07.201728.07.17 - 30.09.172 м 3 д х 700 €Ера Металуржи Санайи ве Тиджарет, Турция
66Месут Шабанов Резаев930515КВ - маг.0898-825-4551436-ПФ/14.07.201714.07.17 - 15.09.172 м 2 д х 650 €Kom Maritime LTD, Малта