ЕРАЗЪМ 2011-2012


Преподаватели - обучениеПреподаватели - преподаванеСтуденти - обучениеСтуденти - практика
Трите именаКатедра/факултеттел./факсдог.№продължителност на престояБр. дниПриемащ университет
1Илия Иванов ЯнковИДО523009961309-ПФ/01.08.1224.09.12-28.09.125Национален Университет по изкуства - Букурещ, Румъния
Няма налична информация
Няма налична информация
Няма налична информация