Студентска мобилност – Практика


В ТУ-Варна подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма “Еразъм+” се извършва чрез селекционна процедура, която се осъществява от дирекция “Международна дейност и чуждестранни студенти”.
Процедурата стъпка по стъпка:

Минималният престой е 2 календарни месеца и стипендия се изплаща само за реално време, прекарано при работодателя, а то се доказва с отчетните документи.
Изисквания към кандидатите
Към момента на кандидатстване, студентът трябва да е с непрекъснати студентски права.
С цел практика могат да кандидатстват и дипломирани студенти при условие, че са били селектирани преди завършването си /преди полагане на последния държавен изпит/ и реализират практиката си до една година след завършването си. Селектирането се извършва въз основа на подадена от кандидата молба в Еразъм офиса на университета преди датата на последния държавен изпит.
Важно условие е практиката на студента да бъде в сферата му на обучение в ТУ-Варна.
Срокове за кандидатстване: Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината.
Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Грантове през академичната 2018/2019 година:

ГрупаДържаваМесечен грант (евро/месец)
Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот
Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания,
Лихтенщайн, Норвегия
720
Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот
Австрия, Белгия, Германия,
Франция, Италия, Гърция,
Испания, Кипър, Холандия,
Малта, Португалия
720
Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот
България, Хърватия, Чехия,
Естония, Латвия, Литва,
Унгария, Полша, Румъния,
Словакия, Словения, Сърбия, Македония, Турция
670
Подготовка на документи
1. Студентите подготвят автобиография (CV) и мотивационно писмо (ако се изисква от работодателя) и ги изпращат до желаните от тях работодатели. Работодателят трябва да бъде в сферата на обучение на студента.
2. След като получат одобрение от бъдещия си работодател, студентите представят в Eразъм офиса на университета Acceptance Letter от работодателя и подават Моба-формуляр за кандидатстване за мобилност по програма “Еразъм+”.  Кандидатурата се разглежда от Комисията по академичен обмен.
3. Следващата стъпка е подготовка на следните документи:
• В случай, че ТУ-Варна няма сключено двустранно споразумение (Letter of Intent) с работодателя, е необходимо такова да бъде подписано със съдействието на студента в два екземпляра.
• Селектираните студенти подготвят Договор за обучение (Learning Agreement for trainiships) в три екземпляра. Договорът се подписва от студента, декана на факултета и работодателя.
• Договор за отпускане на финансова помощ – изготвя се преди заминаването на студента.

МЕНИНГОВИ КОМПАНИИ, ПАРТНИРАЩИ НА ТУ-ВАРНА

ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

/за плавателни практики/

  1. VELIKO TIRNOVO SHIPPING CO L, Малта   (БМФ)  –   /работен език – български/
  2. J.Parnis  England,  Малта   (IHB SHIPPING Co. C/O)     /работен език – български/
  3. OCEANCREW MANAGEMENT LTD., Кипър      (OVERSEAS MARITIME LTD)     /работен език – български/
  4. GALAXY POWER GmbH, Германия   (COSMOS AGENCY )     /работен език – английски/
  5. Zodiac Maritime Ltd. London, Великобритания   /работен език – английски/
  6. Stamco Ship Management Co Ltd, Гърция  (“Стамко Менинг Варна Ко” ЕООД,   /работен език – английски/
Подписване на договор за отпускане на финансова помощ
Преди заминаването си за университета партньор трябва да подпишете договор за получаване на субсидията, представяйки декларация за банкова сметка. В бланката на договора попълвате само всички данни, маркирани с жълт цвят и го изпращате без да променяте Word формата му в Еразъм офиса на университета чрез имейл. Задължително е в декларацията за банковата сметка точното попълване на полето адрес на банката, само ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и тогава е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.
Ако нямате възможност да подпишете договора лично, може да изпратите роднина, или приятел с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания може да изтеглите от пакета с документи. След подписване на договора ще получите 80% от сумата за целия период на практиката. След завръщане и представяне на отчетните документи, ще изчислим реалния ви престой и ще получите останалите 20%. Ако реалния ви престой е по-кратък от датите ви в договора, остатъка от субсидията ви ще бъде в по-малък размер.
Онлайн езикова подкрепа
Всеки студент участник в програма “Еразъм+” е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността, ако работния език по време на мобилността e чужд за него. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.
При завръщането си трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:
1. Transcript of works – подписан от ментора при работодателя.
2. Сертификат за престой – подписан и подпечатан от работодателя.
3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Сертификата за престой.
4. Отчет за извършена работа – на български език по утвърден формуляр, изпраща се на имейл: erasmus@tu-varna.bg

На вашия имейл адрес веднага след приключване срока на мобилността Ви по договора за финансиране ще получите електронен въпросник на английски език /EUSurvey/. След като отговорите на всички въпроси в него следва да го подадете чрез натискане на бутона „submit“ и да запазите отчета си в PDF файл. Така ще можете да удостоверите, че сте го попълнили и подали, ако възникне технически проблем при автоматичното му отчитане в платформата EUSurvey. Само тогава Еразъм координаторът ще поиска от Вас да му изпратите този PDF файл.

Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на практиката, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер.  Ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.
След края на мобилността, всеки студент може да получи Сертификат за участие в програма “Еразъм+”, издаден от Дирекция “Международна дейност и чуждестранни студенти”, при предварително уточнение.

СВАЛИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ