НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ТУ-ВАРНА, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“


Уважаеми колеги,
Във Ваш интерес е при всяко от пътуванията Ви в страни от Европейския съюз, включително и извършвайки мобилност по програма „Еразъм+“ да притежавате ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА . Тя Ви осигурява ползване на безплатна СПЕШНА медицинска помощ при нужда в тези страни по време на престоя Ви. Валидността на картата е 1 година от датата на издаването й. Издава се само на здравно осигурени лица.
Нашето предложение е да се възползвате от възможностите, които Ви се предоставят безплатно от всички клонове на Банка ДСК в Р. България за издаване на такава карта.
Тя е алтернатива на различните здравни застраховки, но покрива само разходите за оказана спешна помощ, за разлика от опция на тези застраховки. На Ваше разположение са двете възможности.