ЗА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ КВ КММ и ЕОК


В А Ж Н О !

ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
КВ КММ и ЕОК

Всеки от Вас може да получи финансиране по програма “Еразъм+“ около 2100 евро за предстоящия Ви плавателен стаж САМО АКО подаде молба в Еразъм офиса на университета – стая № 327 – НУК, ПРЕДИ дипломната си защита. Самият стаж може да се проведе и след това.
инж. Сергей Димитров, ст. 327-НУК
тел. 0878 148 137